Haptonomie

Haptonomie is een benaderingswijze waarbij de mens wordt aangesproken op het gevoel.
Haptonomie is een door Frans Veldman (1920-2010) ontwikkelde therapie waarbij aanraking tussen de therapeut en de patiënt een belangrijk aspect is.

Haptonomie

In de therapie staat de gevoelsbeleving van de cliënt en hoe hij omgaat met zichzelf en anderen, centraal. 'Haptonomie' betekent de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven (hapsis = gevoelscontact, nomos = wet).

Hoe haptonomie werkt.
De begeleiding beoogt de patiënt zich (meer) bewust te laten zijn van en beter om te gaan met het eigen lichamelijk gevoel en inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen lichamelijk gevoel en geestelijk gevoelsleven. Andere doelstellingen omvatten het beter leren omgaan met pijn en doorbreken van de vicieuze cirkel die vaak optreedt bij stress-gerelateerde pijn.

De haptonomische begeleiding bestaat uit een aantal sessies die inzicht kunnen geven in uzelf en waarin u vertrouwd kan worden met uzelf, uw eigen gevoel. Door meer vertrouwd te worden met uw gevoel kan u ervaren dat u zelf invloed heeft op klachten en leren om anders om te gaan met bepaalde situaties van het leven.