Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie Fysiotherapie is een recente specialisatie binnen de fysiotherapie en houdt zich bezig preventie, adviseren bij en behandelen van gezondheids-problemen bij ouderen. Het accent ligt hierbij op het dagelijks bewegen en zelfredzaamheid.

fysiotherapie voor geriatrie

De geriatrie fysiotherapeut heeft specialistische kennis op het gebied van veroudering, ziektes en aandoeningen, bewegen in relatie tot zelfredzaamheid en wonen, en tot slot hulpmiddelen, voorzieningen, wetgeving en vergoeding.

Visie / werkwijze.
De geriatrie fysiotherapeuten werken samen met de huisarts, mantelzorgers en andere hulpverleners als thuiszorg, ergotherapie en wijkverpleging. Doel is het verbeteren van de balans tussen draagkracht en draaglast. Hierbij worden de oudere zelf, zijn/haar sociale omgeving en andere professionals betrokken. Zo kan bijvoorbeeld coaching van cliënt en mantelzorgers deel uitmaken van de behandeling.